LEVITON
Two Stitches 3-WAYS
WHITE
15A/125 V
P/N# 5643-W